Voľné priestory

Priestory je možné voľne kombinovať a spájať podľa dohody s majiteľom.

PRIESTORY NA PRENÁJOM

        

         Voľné priestory BC 1

 

      

2NP                53,7 m2         510,- EUR/mesiac

                   150  m2      1 425,-EUR/mesiac

    3NP       
150  m2      1 425,-EUR/mesiac

 

    5.NP         300 m2      2 850,- EUR/mesiac


  

    

 
   
 

                
                    Priestory je možné voľne kombinovať a spájať podľa dohody s majiteľom.                          Prevádzkové náklady

             
Spotreba elektrickej energie  v priestoroch Nájomcu

          ( počítače, osvetlenie a iná spotreba zo zásuviek) a spotreba vody budú merané

          nezávislým meračom a účtované priamo Nájomcovi. Spotreba za vykurovanie

          a chladenie bude merané v každom obchodnom priestore samostatne.

 

            Prevádzkové náklady zahŕňajú:

 

·         osvetlenie spoločných priestorov

·         čistenie spoločných priestorov

·         opravy a údržba

·         poistenie

·         dane/dane z nehnuteľností

·         vonkajšie čistenie okien

·         ochrane pred požiarmi

·         ochrana budovy

·         sbs

·         ochrana a údržba zelene

·         odstraňovanie snehu

·         riadenie a správa budovy

·         iné služby a tovary nevyhnutné na prevádzkovanie a údržbu budovy

 


Objednať priestor