Voľné priestory

Priestory je možné voľne kombinovať a spájať podľa dohody s majiteľom.

5. NP NA PRENÁJOM 150m2

        
        

NA PRENÁJOM  priestor 150m2

  

 

NA PRENÁJOM priestor 150m2

         
 
   
 

                    
                    Priestory je možné voľne kombinovať a spájať podľa dohody s majiteľom.                          Prevádzkové náklady

             
1,- € /  m²/ mesiac + DPH.Spotreba elektrickej energie  v priestoroch Nájomcu

          ( počítače, osvetlenie a iná spotreba zo zásuviek) a spotreba vody budú merané

          nezávislým meračom a účtované priamo Nájomcovi. Spotreba za vykurovanie

          a chladenie bude merané v každom obchodnom priestore samostatne.

 

            Prevádzkové náklady zahŕňajú:

 

·         osvetlenie spoločných priestorov

·         čistenie spoločných priestorov

·         opravy a údržba

·         poistenie

·         dane/dane z nehnuteľností

·         vonkajšie čistenie okien

·         ochrane pred požiarmi

·         ochrana budovy

·         sbs

·         ochrana a údržba zelene

·         odstraňovanie snehu

·         riadenie a správa budovy

·         iné služby a tovary nevyhnutné na prevádzkovanie a údržbu budovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Objednať priestor