4. nadzemné podlažie PRENAJATÉ

  

     

 

4.NP    PRENAJATÉ