5. nadzemné podlažie

  

 

   

                             

5.NP  NA PRENÁJOM od 1.7.2020