2/1 - 144 m2 VOĽNÉ

 

 


2. NP       


administratívny priestor 2/1 VOĽNÝ

144,0 m2


6,-€/m2

Prevádzkové náklady:

 
 

          1,- € /  m²/ mesiac + DPH.Spotreba elektrickej energie  v priestoroch Nájomcu

        ( počítače, osvetlenie a iná spotreba zo zásuviek) a spotreba vody budú merané

        nezávislým meračom a účtované priamo Nájomcovi. Spotreba za vykurovanie

        a chladenie bude merané v každom obchodnom priestore samostatne.

 

            Prevádzkové náklady zahŕňajú:

 

·         osvetlenie spoločných priestorov

·         čistenie spoločných priestorov

·         opravy a údržba

·         poistenie

·         dane/dane z nehnuteľností

·         vonkajšie čistenie okien

·         ochrane pred požiarmi

·         ochrana budovy

·         sbs

·         ochrana a údržba zelene

·         odstraňovanie snehu

·         riadenie a správa budovy

·         iné služby a tovary nevyhnutné na prevádzkovanie a údržbu budovy